Futoški Kupus Logo

FUTOŠKI KUPUS

Udruženje proizvođača i prerađivača futoškog kupusa i futoškog kiselog kupusa

Futoški

kupus

Mi verujemo

Stručnjacima Nauci

Ispred Vas se nalazi nekoliko stručnih i naučnih radova od strane priznatih stručnjaka koji će Vam dati odgovore na sva pitanja koja možda tražite.

Savremena poljoprivreda

JANKO ĈEVENSKI, SLAĐANA MEDIĆ-PAP, DARIO DANOJEVIĆ, ANAMARIJA STOJANOVIĆ, ALEKSANDRA SAVIĆ1

Savremena poljoprivreda

SAŽETAK: Istraživanje obrađeno u ovom radu bavilo se sortama i populacijom kupusa iz Pokrajina Vojvodine, Srbija
Pročitaj

Acta Horticulturae

J.Červenski1 , A.Savić1 , A.Petrović1 , L.Maksimović1 , A.Takač2 , V.Popović1 , S.Glogovac2 , Institute of field and vegetable crops

Acta Horticulturae

Mogućnost eksploatacije srpskih lokalnih sorti i predela Kupus (Brassica oleracea var. Capitata L.): Slučaj "Futoski Kupus "iz regiona Futog.
Pročitaj

Ratarstvo i povrtarstvo

Janko Červenski • Adam Takač

Ratarstvo i povrtarstvo

Uzgoj kupusa kao dvostruki usev u Srbiji
Pročitaj

Local cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.) populations from Serbian Province of Vojvodina

Cervenski Janko, Gvozdanovic-Varga Jelica i Glogovac Svetlana

Full Length Research Paper

Local cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.) populations from Serbian Province of Vojvodina
Pročitaj

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE RASADA ZA KASNU PROIZVODNJU KUPUSA

Janko Červenski, Đuro Gvozdenović, Jelica Gvozdanović-Varga, Svetlana Kondić

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE RASADA ZA KASNU PROIZVODNJU KUPUSA

Janko Červenski, Đuro Gvozdenović, Jelica Gvozdanović-Varga, Svetlana Kondić
Pročitaj

DOKTORSKA DISERTACIJA

dr. Biljana Cvetković

DOKTORSKA DISERTACIJA

Primena tehnoloških postupaka spontane fermentacije i osmotske dehidratacije za unapređenje nutritivnog profila, senzornih svojstava i održivosti kupusa
Pročitaj

FUTOŠKI SVEŽI I KISELI KUPUS

ELABORAT O NAČINU PROIZVODNJE I SPECIFIČNIM KARAKTERISTIKAMA PROIZVODA

FUTOŠKI SVEŽI I KISELI KUPUS

OPIS GEOGRAFSKOG PODRUČJA I TEHNOLOŠKI ELABORAT o načinu proizvodnje i specifičnim karakteristikama proizvoda
Pročitaj

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE RASADA ZA KASNU PROIZVODNJU KUPUSA

Janko Červenski, Đuro Gvozdenović, Jelica Gvozdanović-Varga, Svetlana Kondić

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE RASADA ZA KASNU PROIZVODNJU KUPUSA

Janko Červenski, Đuro Gvozdenović, Jelica Gvozdanović-Varga, Svetlana Kondić
Pročitaj

DOKTORSKA DISERTACIJA

dr. Biljana Cvetković

DOKTORSKA DISERTACIJA

Primena tehnoloških postupaka spontane fermentacije i osmotske dehidratacije za unapređenje nutritivnog profila, senzornih svojstava i održivosti kupusa
Pročitaj

Dođite da se upoznamo

Stojimo Vam na raspolaganju na dobro poznatoj adresi. Budite slobodni da nas pozovete, pišete nam ili posetite.